หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > Detail ...
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค­ลสุวรรณภูมิ

THAI Version

ข้อมูล 9 ม.ค. 57


ENGLISH Version

ข้อมูล 3 พ.ย 59

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ราชมงคล นามพระราชทาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มทร.สุวรรณภูมิ
ตราสัญลักษณ์และค่าสีสำหรับงานกราฟิกของแต่ละหน่วยงาน
สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ติดต่อมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready