หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รับตรงทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบที่ 2 และระดับปริญญาตรี รอบที่ 4
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน
รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร และ ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
รายละเอียด
สวท.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบรับตรงและTCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน
รายละเอียด
สวท.จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รอบที่ 1
รายละเอียด
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเพิ่มช่วงเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready