หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
กิจกรรมฐานการเรียนรู้

 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้

          ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร”กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเข้าฐานการเรียนรู้จาก ๕ สาขาวิชาโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารพืชศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

เรียบเรียงและจัดทำ : ธินินทร ชำนาญกุล ปชส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready