หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

 

ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

         ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำคณะผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานคณะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และนักศึกษา นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๔เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

คลิกภาพเพิ่มเติม>>>>

เรียบเรียงและจัดทำ : ธินินทร ชำนาญกุล ปชส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready