หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ ทอ.

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ ทอ.

            ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ และระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการการประเมินตนเองของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาพืชศาสตร์ (๒๓๗) อาคาร ๒ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ /  จัดทำ : ณัฎฐา ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready