หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

           นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ๙ ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ ๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันสร้างเครือข่ายทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับนักศึกษาต่างชาติ และพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ Nation Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready