จำนวนรายการทั้งหมด : 30 รายการ

ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานและประยุดต์ จำนวน 1 ชุด [วันที่ประกาศ : 2018-11-12 17:17:08]
ประการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์การเรียนรู้เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) [วันที่ประกาศ : 2018-11-02 15:24:06]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศพท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-10-31 11:53:14]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-10-31 11:50:51]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประมวลผลภาพขั้นสูง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-10-31 11:47:24]