จำนวนรายการทั้งหมด : 19 รายการ

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอกภัย) [วันที่ประกาศ : 2018-09-06 14:24:00]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) [วันที่ประกาศ : 2018-09-05 17:15:31]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-08-31 16:47:22]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยเพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [วันที่ประกาศ : 2018-08-22 08:38:53]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ไตรมาส 1-2 [วันที่ประกาศ : 2018-06-12 15:03:08]