จำนวนรายการทั้งหมด : 47 รายการ

ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-01-22 09:45:55]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2019-11-07 08:37:40]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง [วันที่ประกาศ : 2019-09-11 15:32:01]
ประกาศ มทร. สุวรณณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2019-09-03 16:11:26]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2019-08-29 16:16:59]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครุภัณฑ์แผงบริภัณฑ์แรงต่ำสำหรับเครื่องจักร (PP) อาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 1 ชุด [วันที่ประกาศ : 2019-05-21 11:35:51]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-03-22 11:06:55]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-03-12 16:43:05]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-03-05 10:13:28]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-01-17 16:23:33]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-12-04 16:57:43]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-11-28 15:46:17]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทุบรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [วันที่ประกาศ : 2018-11-28 15:29:38]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [วันที่ประกาศ : 2018-11-28 09:36:21]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง [วันที่ประกาศ : 2018-11-26 12:36:15]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการ โรงแรม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง [วันที่ประกาศ : 2018-11-26 12:30:27]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [วันที่ประกาศ : 2018-11-15 16:52:53]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานและประยุดต์ จำนวน 1 ชุด [วันที่ประกาศ : 2018-11-12 17:17:08]
ประการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์การเรียนรู้เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) [วันที่ประกาศ : 2018-11-02 15:24:06]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศพท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-10-31 11:53:14]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-10-31 11:50:51]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประมวลผลภาพขั้นสูง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-10-31 11:47:24]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-10-29 15:57:38]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-10-29 15:57:38]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-10-25 14:41:41]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-10-09 10:41:29]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-09-28 16:41:21]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-09-25 14:16:30]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอกภัย) [วันที่ประกาศ : 2018-09-06 14:24:00]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) [วันที่ประกาศ : 2018-09-05 17:15:31]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-08-31 16:47:22]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยเพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [วันที่ประกาศ : 2018-08-22 08:38:53]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ไตรมาส 1-2 [วันที่ประกาศ : 2018-06-12 15:03:08]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2018-06-07 16:00:19]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [วันที่ประกาศ : 2018-05-07 17:08:44]
ประกาศ มทร.ส. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 [วันที่ประกาศ : 2018-04-27 16:21:12]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [วันที่ประกาศ : 2018-03-13 15:46:05]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [วันที่ประกาศ : 2018-03-05 16:51:27]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [วันที่ประกาศ : 2017-11-16 16:51:37]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2017-11-03 11:12:41]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [วันที่ประกาศ : 2017-10-06 14:51:29]
รายงานงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำงวด 9 ประจำปี 2560 [วันที่ประกาศ : 2017-07-24 12:31:44]
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 และ 2 [วันที่ประกาศ : 2017-04-28 09:15:54]
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 [วันที่ประกาศ : 2017-04-01 14:34:44]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [วันที่ประกาศ : 2017-01-09 13:36:16]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2017-01-09 10:13:07]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [วันที่ประกาศ : 2016-10-28 23:03:16]