หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > สำหรับบุคลากร
ข้อมูลสำหรับ บุคลากร

รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2563
รายละเอียด
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2563
รายละเอียด
มอบนโยบายและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วันที่สอง
รายละเอียด
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ
รายละเอียด
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายละเอียด
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)
ค้นพบ 22 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready