หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > Detail ...
แผนที่และการติดต่อ มหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105
อีเมล : pr.rus@rmutsb.ac.th


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 ถ. อู่ทอง ต. ท่าวาสุกรี อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-324180
โทรสาร :   035-252393


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เขตเหนือ
เลขที่ 144  ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เขตใต้
เลขที่ 217  ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

         หน่วยประชาสัมพันธ์   02-969-1370 ถึง 73
         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
         หน่วยบุคลากร 02-525-2685       
         หน่วยพัสดุ  02-969-1530
         หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
         โทรสาร : 0-2-525-2682

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ : 035-434004
โทรสาร : 035-434005


 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready