หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า >
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

     คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2588 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยมีอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

Tags : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า
ระบบศิษย์เก่า


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready