หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า >
ปฐมนิเทศและสอบสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดปฐมนิเทศและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิระวัฒน์  ใจอ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองบริหาร        ทรัพยากรนนทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายประวัติความเป็นมาของกองทุนให้กู้ยืมฯ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน  ถาม-ตอบประเด็นปัญหาโดยเจ้าหน้าที่กองทุนให้กู้ยืมฯ รวมถึงการบรรยายหลักเกณฑ์และระเบียบการชำระหนี้ ช่องทางการชำระหนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้ให้กับนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่จาก บมจ. ธนาคารกรุงไทยและนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ   ในลำดับต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๒กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ณ ห้องประชุมอาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า
ระบบศิษย์เก่า


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready