หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า >
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าแสดงความยินดี แด่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย รองศาสตราจารย์ดวงฤดี ศุภติมัสโร รองอธิการบดีประจำ    ศูนย์พื้นที่นนทบุรี อาจารย์อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี ตัวแทนอธิการบดีเข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี แด่  ท่านอาภรณ์ แก่นวงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและร่วมงานแสดงมุทิตาจิต มอบของที่ระลึก แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ณ โรงแรม เดอะ สุโกศลกรุงเทพฯ

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า
ระบบศิษย์เก่า


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready