หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า >
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

      จังหวัดนนทบุรี จัดงานเกษียณอายุราชการ โดย รองศาสตราจารย์ดวงฤดี ศุภติมัสโร รองอธิการบดีประจำศูนย์ พื้นที่นนทบุรีและ อาจารย์อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ตัวแทนอธิการบดี เข้าร่วมงานมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก แด่นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันพุธที่ ๒๓กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง    จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า
ระบบศิษย์เก่า


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready