หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า >
ผลงานนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่๒ คณะศิลปศาสตร์ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้แก่ นางสาวอนุสรณ์ ตรองจิตร นางสาวพิมพ์ประภา  ศรีสะอาดนางสาวสุภาวดี ใจฉลาด นางสาวพรชนิตว์ ณะพิทักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวดี วงษ์เสถียร  อาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อยกย่องชมเชยนักศึกษา อาจารย์ ที่ได้นำความรู้ ทักษะ ความสามารถไปใช้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างชื่อเสียงให้แก่ คณะและมหาวิทยาลัยโดยได้รับเกียรติจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์  นายกสภามหาวิทยาลัยฯเป็นผู้มอบเกียรติบัตร เนื่องด้วยผลงานของนักศึกษาได้รับคัดเลือกจากบริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด ให้เป็นวิดีโอที่เชื่อมต่อกับแสตมป์ที่ระลึกชุด วันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา ๒๕๕๘)ที่จัดขึ้นเพื่อนำไปจำหน่าย ในงาน SINGAPORE2015World Stamp Exhibition ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันพุธที่ ๒๓กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล๓๖มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า
ระบบศิษย์เก่า


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready