หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า >
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 4.0

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม4.0 ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีวิทยากรจากบริษัท Mitsubishi Electric , Auto Didacticและ PAW. Technology Co.,LTD. ให้ความรู้หลักสูตรฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมการควบคุมระบบอัตโนมัติ/จอสัมผัส/แขนกลในงานอุตสาหกรรมด้วย PLC Mitsubishiและ Siemenและ หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านระบบสมองกลฝังตัวของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Drones & UAVs Embedded System 2019) สำหรับ นักศึกษา,อาจารย์,ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก ระหว่าง เดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๘ ชั้น ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวรกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า
ระบบศิษย์เก่า


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready