หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 > Detail ...
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ศูนย์นนทบุรี

ศูนย์สุพรรณบุรี

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready