หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ทั่วไป > Detail ...
ประกาศ แก้ไข ปรับปรุง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

                  ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในห้อง Data Center ศูนย์นนทบุรี เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นั้น

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  • วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 - 19.00 น. เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในห้อง Data Center
  • วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. เพื่อแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center

                  ทั้งนี้ในวันและเวลาดังกล่าว จะทำให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรบางส่วน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 มีนาคม 2562                    Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready