หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > Newslatter & Newspaper > newspaper


หนังสือพิมพ์ มทร.สุวรรณภุมิ
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 1 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 6 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 7 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 8 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 15 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 15 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (ข่าวสด 15 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 19 กันยายน 2554)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready