หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 2 เม.ย. 2566
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรือง ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้แทนบุคลากรในสถาบันและสำนัก เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 5 คน
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยธยา หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกยื่นเอกสารเช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยธยา หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention (อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกเช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention (อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประกาศ มทร.ส. เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการตัดชุดครุยและชุมปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
สั่งซื้ออุปกรณ์การแต่งกายนักศึกษา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
แหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ค้นพบ 18 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready