จำนวนรายการทั้งหมด : 106 รายการ

ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [วันที่ประกาศ : 2022-09-19 13:38:18]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [วันที่ประกาศ : 2022-09-02 16:03:41]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [วันที่ประกาศ : 2022-09-01 08:36:23]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขั้นสูง) [วันที่ประกาศ : 2022-08-15 13:14:56]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ปีะจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) [วันที่ประกาศ : 2022-05-12 16:15:30]