จำนวนรายการทั้งหมด : 115 รายการ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกิจกรรมนักศึกษา) [วันที่ประกาศ : 2023-03-21 16:59:08]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖) [วันที่ประกาศ : 2023-03-02 16:54:55]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [วันที่ประกาศ : 2023-02-20 09:39:19]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [วันที่ประกาศ : 2023-01-31 15:46:27]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [วันที่ประกาศ : 2023-01-04 16:23:24]
ประกาศ มททร.ส. เรื่องเผลแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Google Workspace) [วันที่ประกาศ : 2022-11-18 11:09:41]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ) [วันที่ประกาศ : 2022-11-03 16:51:24]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [วันที่ประกาศ : 2022-10-31 17:09:12]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [วันที่ประกาศ : 2022-10-05 11:15:55]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [วันที่ประกาศ : 2022-09-19 13:38:18]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [วันที่ประกาศ : 2022-09-02 16:03:41]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [วันที่ประกาศ : 2022-09-01 08:36:23]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขั้นสูง) [วันที่ประกาศ : 2022-08-15 13:14:56]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ปีะจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) [วันที่ประกาศ : 2022-05-12 16:15:30]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2022-03-10 21:59:31]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [วันที่ประกาศ : 2021-12-02 11:04:16]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [วันที่ประกาศ : 2021-11-18 09:49:40]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะครุศาสตร์ฯ) [วันที่ประกาศ : 2021-11-18 09:48:08]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 14:45:01]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [วันที่ประกาศ : 2021-11-17 14:21:57]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดทดลองระบบป้องกันอันตรายในระบบไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [วันที่ประกาศ : 2021-11-11 15:32:52]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [วันที่ประกาศ : 2021-11-11 15:21:58]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [วันที่ประกาศ : 2021-11-11 14:43:45]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [วันที่ประกาศ : 2021-11-03 13:16:37]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย) [วันที่ประกาศ : 2021-09-01 15:44:21]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [วันที่ประกาศ : 2021-09-01 15:28:03]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe [วันที่ประกาศ : 2021-08-27 16:12:14]
ประกาศ มทร.ส. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [วันที่ประกาศ : 2021-08-25 23:11:11]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [วันที่ประกาศ : 2021-07-06 11:00:42]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-06-09 14:52:50]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-03-08 16:31:38]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-03-05 10:17:09]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-01-18 15:21:45]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2021-01-14 11:29:58]
ประกาศ มทรส. เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2020-12-09 13:00:42]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2020-11-06 11:07:57]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2020-10-28 17:30:15]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2020-10-28 17:28:40]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ firewall ต่ออายุสิทธิ์ anti virus treat preventation [วันที่ประกาศ : 2020-10-27 16:50:56]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2020-10-20 16:38:22]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2020-10-07 09:31:59]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2020-10-05 17:38:27]
ประกาศแผนซื้อค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe [วันที่ประกาศ : 2020-09-10 21:29:56]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [วันที่ประกาศ : 2020-08-27 16:31:14]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-08-24 14:58:31]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-07-30 09:24:35]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องแผนและผลการดำเนินการ โครงการจ้างก่อสร้างป้ายอาคารบูรณมงคล [วันที่ประกาศ : 2020-07-24 13:58:35]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 [วันที่ประกาศ : 2020-06-24 15:30:17]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) พฤษภาคม 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-06-24 15:28:14]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เมษายน 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-06-24 15:27:25]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มีนาคม 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-06-24 15:25:49]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) กุมภาพันธ์ 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-06-24 15:24:57]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มกราคม 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-06-24 15:23:53]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ธันวาคม 2562 [วันที่ประกาศ : 2020-06-24 15:22:23]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2562 [วันที่ประกาศ : 2020-06-24 15:21:00]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2562 [วันที่ประกาศ : 2020-06-24 15:17:06]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย [วันที่ประกาศ : 2020-05-01 15:00:32]
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 รายการ [วันที่ประกาศ : 2020-04-09 09:34:12]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการการจัดการข้อมูลเชิงสถิติ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด [วันที่ประกาศ : 2020-04-01 18:10:24]
ร่าง ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน 1 ชุด [วันที่ประกาศ : 2020-04-01 17:49:26]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-04-01 11:52:23]
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการการจัดการข้อมูลเชิงสถิติ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด [วันที่ประกาศ : 2020-03-18 16:46:29]
ประกาศ มทร.ส. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563) [วันที่ประกาศ : 2020-03-09 15:43:26]
ประกาศ มทร.ส. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [วันที่ประกาศ : 2020-03-09 09:16:38]
ประกาศยกเลิกการดำเนินการจัดทำข้อมูลการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-02-25 16:29:45]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-02-21 17:07:44]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) [วันที่ประกาศ : 2020-02-21 13:25:02]
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก) [วันที่ประกาศ : 2020-02-21 12:02:00]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2020-01-22 09:45:55]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2019-11-07 08:37:40]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง [วันที่ประกาศ : 2019-09-11 15:32:01]
ประกาศ มทร. สุวรณณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2019-09-03 16:11:26]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [วันที่ประกาศ : 2019-08-29 16:16:59]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครุภัณฑ์แผงบริภัณฑ์แรงต่ำสำหรับเครื่องจักร (PP) อาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 1 ชุด [วันที่ประกาศ : 2019-05-21 11:35:51]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-03-22 11:06:55]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-03-12 16:43:05]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-03-05 10:13:28]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [วันที่ประกาศ : 2019-01-17 16:23:33]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-12-04 16:57:43]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-11-28 15:46:17]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทุบรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [วันที่ประกาศ : 2018-11-28 15:29:38]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [วันที่ประกาศ : 2018-11-28 09:36:21]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง [วันที่ประกาศ : 2018-11-26 12:36:15]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการ โรงแรม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง [วันที่ประกาศ : 2018-11-26 12:30:27]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [วันที่ประกาศ : 2018-11-15 16:52:53]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานและประยุดต์ จำนวน 1 ชุด [วันที่ประกาศ : 2018-11-12 17:17:08]
ประการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์การเรียนรู้เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) [วันที่ประกาศ : 2018-11-02 15:24:06]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศพท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-10-31 11:53:14]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-10-31 11:50:51]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประมวลผลภาพขั้นสูง ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วันที่ประกาศ : 2018-10-31 11:47:24]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-10-29 15:57:38]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-10-29 15:57:38]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-10-25 14:41:41]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-10-09 10:41:29]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-09-28 16:41:21]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-09-25 14:16:30]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอกภัย) [วันที่ประกาศ : 2018-09-06 14:24:00]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ) [วันที่ประกาศ : 2018-09-05 17:15:31]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 [วันที่ประกาศ : 2018-08-31 16:47:22]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยเพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [วันที่ประกาศ : 2018-08-22 08:38:53]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ไตรมาส 1-2 [วันที่ประกาศ : 2018-06-12 15:03:08]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักศึกษา [วันที่ประกาศ : 2018-06-07 16:00:19]
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [วันที่ประกาศ : 2018-05-07 17:08:44]
ประกาศ มทร.ส. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 [วันที่ประกาศ : 2018-04-27 16:21:12]
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [วันที่ประกาศ : 2018-03-13 15:46:05]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [วันที่ประกาศ : 2018-03-05 16:51:27]
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [วันที่ประกาศ : 2017-11-16 16:51:37]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์สุพรรณบุรี [วันที่ประกาศ : 2017-11-03 11:12:41]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [วันที่ประกาศ : 2017-10-06 14:51:29]
รายงานงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำงวด 9 ประจำปี 2560 [วันที่ประกาศ : 2017-07-24 12:31:44]
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 และ 2 [วันที่ประกาศ : 2017-04-28 09:15:54]
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 [วันที่ประกาศ : 2017-04-01 14:34:44]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [วันที่ประกาศ : 2017-01-09 13:36:16]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี [วันที่ประกาศ : 2017-01-09 10:13:07]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [วันที่ประกาศ : 2016-10-28 23:03:16]