ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | 2176 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ รับสมัครปีการศึกษา 2566 | 386 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว