แผนที่และการติดต่อ มหาวิทยาลัย

https://rmutsb.ac.th/contact

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103
โทรสาร : 035-709083
อีเมล : saraban@rmutsb.ac.th


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 ถ. อู่ทอง ต. ท่าวาสุกรี อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-324180
โทรสาร :   035-252393


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เขตเหนือ
เลขที่ 144  ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เขตใต้
เลขที่ 217  ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 029-691370

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ : 035-434004
โทรสาร : 035-434005


 

ดาวน์โหลด >>คลิก<<13936 ครั้ง