ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ | 35 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี | 34 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี | 33 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 30 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 31 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 38 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ | 35 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีลิมพระเกียรติคุณ "วันแม่" | 27 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | 29 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงมหกรรมนาฎดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก | 285 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 92 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ย้ายองค์พระวิษณุกรรมและย้ายศาลพระภูมิ | 219 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมบวงสรวง | 221 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน นิทรรศการศิลปกรรม | 85 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่5 | 300 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกวดมารยาทไทย | 83 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 205 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 146 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” | 146 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑” | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว