ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ | 72 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี | 68 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 60 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 74 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ | 66 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีลิมพระเกียรติคุณ "วันแม่" | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 63 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 72 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงมหกรรมนาฎดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก | 351 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 134 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ย้ายองค์พระวิษณุกรรมและย้ายศาลพระภูมิ | 251 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมบวงสรวง | 260 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน นิทรรศการศิลปกรรม | 113 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่5 | 334 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกวดมารยาทไทย | 113 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 244 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” | 98 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 179 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” | 181 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 79 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑” | 80 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว