ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์นนทบุรี | 99 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น | 212 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจสุุขภาพนักศึกษา | 90 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 13 | 80 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์วาสุกรี | 269 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Ayutthaya Tourism For All | 107 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการนโยบายการจัดหาราย | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา | 95 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน | 182 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างเคลือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” | 78 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 164 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2565 | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2565 | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙ มทร. ชู ONE RMUT | 126 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลตำบลต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว | 164 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 85 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บรรยากาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 221 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | 115 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา | 249 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 184 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฟุตบอลกระชับมิตรชาว มทร | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการ CEO | 72 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคม | 281 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือคณะกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว