ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความสะอาด | 23 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 23 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | 25 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เบ่งพื้นที่ อาคาร 16 ศูนย์นนทบุรี | 23 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 23 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11-2565 | 20 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เลือกตั้ง ศูนย์นนทบุรี | 21 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2565 | 19 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยาจัดกิจกรรม 90 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์ 2023 | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน | 20 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีทอดกฐินพระราช | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มอบโล่ แข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 | 21 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม หนูขอบาทเดียว | 19 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากร กบน | 23 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 | 21 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน | 21 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย | 18 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมอบวุฒิบัตรช่างตัดผมชาย | 21 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ตลาดราชมงคล | 21 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรร | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 23 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัย | 19 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบ่งพื้นที่จัดการเรียนการสอนเครื่องกล | 19 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดกิจกรรม | 20 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
MOU วิชาการกับสถานประกอบการ | 20 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่การลงทะเบียนยืนยันตัวตนบนระบบ B | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการ | 21 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ระดมความคิดขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ | 22 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก | 22 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2565 | 22 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดี สำนักข่าว คมชัดลึก | 21 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 20 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสวรรคต | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วส ร่วมทอดกฐิน | 20 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีฉลองและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 | 21 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วส.จัดประชุมผู้ปกครอง | 21 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วส. ลงทะเบียนระบบ Blockchain | 21 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วส มอบทุนเพื่อน้อง | 18 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Digital Economy | 23 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กบน ติดตามสถานการณ์น้ำ | 20 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ติดตามสถานการณ์น้ำ | 21 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Happy Workplace | 22 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 20 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ถ่ายทอดความรู้การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC | 17 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว