ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1559 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับ ป.โทและระดับ ป.เอก 2566 รอบพิเศษ (เพิ่มเติม) | 526 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบพิเศษ) | 618 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว