ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 889 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2566 ป.โท/ป.เอก รอบพิเศษ | 274 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับ ป.โทและระดับ ป.เอก 2566 รอบพิเศษ (เพิ่มเติม) | 416 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบพิเศษ) | 477 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป | 491 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2566 | 1094 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 434 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ รับสมัครปีการศึกษา 2566 | 263 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ป.โทและป.เอก คณะบริหารธุรกิจฯ รอบที่1 รับตรงทั่วไป | 282 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว