ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย | 23 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักบัญชีไทย | 23 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การแถลงข่าวการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แถลงข่าวงานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2 | 20 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมบริหารภายในครั้งที่ 5-2565 | 21 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พยุง ศักดาสาวิตร เร่งเครื่อง TAT พุ่งเป้า 3 พันล้าน | 22 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กบน ประชุมหน่วยเลือกตั้ง | 21 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
BA_IT HUNTRA AMBASSADOR 2022 | 24 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมที่ดีขึ้น | 18 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วส-ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี มทร.กรุงเทพ | 17 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมวิชาการนานาชาติ | 22 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี มทร.กรุงเทพ | 17 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖ | 17 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Topics Training | 15 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
จัด Workshop บูรณการการเรียนการสอน “เปิดตลาดราชมงคล” | 20 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เปิดตลาดราชมงคล | 20 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2565 | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร | 17 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
MOU บริษัทพันธมิตร | 22 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
MOU | 17 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/2565 | 17 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
cobot รอบที่ 4 | 17 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อสังคมไทย | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ลงนามความร่วมเพื่อสนับสนุนการศึกษา | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข | 18 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เปิดตลาดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสิน 19 ตำบล | 18 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะเกษตรจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565 | 17 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 | 20 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่2-2565 | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 2565 | 16 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 3 | 17 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อนาคตอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ | 19 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม HOME ROOM | 18 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ 2 | 18 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ทำบุญวันพุธ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 18 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันกีฬา Freshy sport Games ครั้งที่ 1 | 20 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022-รอบ3 | 17 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2565 | 21 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดมุฑิตาจิต 65 | 19 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 18 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดมุทิตาจิต 2565 | 16 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส) | 19 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทุนนี้เพื่อน้อง 2565 | 19 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
HOME ROOM 2565 | 19 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 18 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ช่อง ๗ ถ่ายทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับรถ EV | 20 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี | 19 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.Shool อนาคตที่ออกแบบได้ | 17 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว