ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ | 4 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดป้อมรามัญ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดอินทาราม | 5 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดสรรหาคณบดีคณะเกษตรฯ | 4 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 5 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ | 4 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/ 2566 | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2566 | 7 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ | 4 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจับมือเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพัฒนาแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เปิดบ้านครูใหญ่ ครุสุวรรณภูมิ “EDU Open House” ปีที่ 3 | 4 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม หันตรา Big Cleaning Day | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566, การเทียบโอนผลการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) | 5 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 4 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดนโยบายNo Gift Policy | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 4 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม แก่คณาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนนวัฒนธรรม Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Germany 2023 ณ ประเทศเยอรมนี | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 4 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 5 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ราชมงคลนนทบุรี | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง มทร.ส. เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาสหกิจ | 7 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการพัฒนาตลาดราชมงคล | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 5 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากร | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ประจำปี ๒๕๖๕ | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร | 5 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์ | 2 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ RUS Social Engagement Show & Share 2023 | 2 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
วิศวกรรมการผลิต ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญและบายศรีสู่ขวัญ | 4 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
นำเสนอหลักสูตร Premium course สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 3 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา | 2 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ | 3 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมสรุปผลงานวิ่ง “วาสุกรี มินิมาราธอน 2022” | 3 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (CEO) ครั้งที่ 11/2565 | 7 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว