ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมการจัดทำวารสารวิชาการและระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ ๓ | 2 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
หนังสือปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง | 1 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) | 1 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) | 1 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
วิศวะประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมกฎหมาย | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณรับมอบนโยบาย | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เลือกตั้งประธาน กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2566 | 4 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ทบทวน JOB | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาสัญจร | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 ความรู้ความเข้าใจการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนเมืองโบราณทราวดีอู่ทอง | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมทรัพย์สินทางปัญญาระดับต้น | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ลอยกระทง 2565 | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มอบนโยบายด้านสวัสดิการ ศูนย์นนทบุรี | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อธิการบดีพบบุคลากร | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 4 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
วันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวพ.ส่งเสริมชุมชนฟื้นคือเมืองโบราณ | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดสรรที่พักศูนย์นนทบุรี | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความสะอาด | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
เบ่งพื้นที่ อาคาร 16 ศูนย์นนทบุรี | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11-2565 | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
เลือกตั้ง ศูนย์นนทบุรี | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2565 | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยาจัดกิจกรรม 90 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์ 2023 | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีทอดกฐินพระราช | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มอบโล่ แข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม หนูขอบาทเดียว | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากร กบน | 3 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว