ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย | 2 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมอบวุฒิบัตรช่างตัดผมชาย | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ตลาดราชมงคล | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช | 3 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรร | 3 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัย | 3 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แบ่งพื้นที่จัดการเรียนการสอนเครื่องกล | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดกิจกรรม | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
MOU วิชาการกับสถานประกอบการ | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่การลงทะเบียนยืนยันตัวตนบนระบบ B | 4 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการ | 2 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระดมความคิดขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดี สำนักข่าว คมชัดลึก | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสวรรคต | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วส ร่วมทอดกฐิน | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีฉลองและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วส.จัดประชุมผู้ปกครอง | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วส. ลงทะเบียนระบบ Blockchain | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วส มอบทุนเพื่อน้อง | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Digital Economy | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กบน ติดตามสถานการณ์น้ำ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ติดตามสถานการณ์น้ำ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Happy Workplace | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ถ่ายทอดความรู้การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักบัญชีไทย | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การแถลงข่าวการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แถลงข่าวงานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2 | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมบริหารภายในครั้งที่ 5-2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พยุง ศักดาสาวิตร เร่งเครื่อง TAT พุ่งเป้า 3 พันล้าน | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กบน ประชุมหน่วยเลือกตั้ง | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
BA_IT HUNTRA AMBASSADOR 2022 | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สร้างเครือข่ายเพื่อสังคมที่ดีขึ้น | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วส-ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี มทร.กรุงเทพ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมวิชาการนานาชาติ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี มทร.กรุงเทพ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖ | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Topics Training | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จัด Workshop บูรณการการเรียนการสอน “เปิดตลาดราชมงคล” | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เปิดตลาดราชมงคล | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2565 | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว