ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 55 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดนโยบายNo Gift Policy | 37 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 39 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม แก่คณาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | 37 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 40 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนนวัฒนธรรม Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Germany 2023 ณ ประเทศเยอรมนี | 42 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 40 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 38 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | 39 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ราชมงคลนนทบุรี | 37 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ | 35 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง มทร.ส. เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาสหกิจ | 41 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการพัฒนาตลาดราชมงคล | 33 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 39 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากร | 37 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ประจำปี ๒๕๖๕ | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร | 47 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์ | 38 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ RUS Social Engagement Show & Share 2023 | 37 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วิศวกรรมการผลิต ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญและบายศรีสู่ขวัญ | 42 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
นำเสนอหลักสูตร Premium course สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา | 37 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ | 38 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 46 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมสรุปผลงานวิ่ง “วาสุกรี มินิมาราธอน 2022” | 36 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (CEO) ครั้งที่ 11/2565 | 41 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีสู่มาตรฐานสากล ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร | 41 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการออนไลน์ BA&IT e-Document | 36 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | 30 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 33 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ | 33 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 33 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 30 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด | 37 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมหลักสูตร CNC TURNING (หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้) ให้กับบุคลากร จากบริษัท C.C.S.ADVANCE TECH CO., LTD. | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก | 33 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 5 คน | 30 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | 42 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 35 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Ayutthaya Smart City | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 32 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบ | 43 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว