ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) | 109 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 | 109 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 | 99 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 | 95 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว