ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่2-2565 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 2565 | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 3 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อนาคตอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม HOME ROOM | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ 2 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญวันพุธ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแข่งขันกีฬา Freshy sport Games ครั้งที่ 1 | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022-รอบ3 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2565 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดมุฑิตาจิต 65 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดมุทิตาจิต 2565 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส) | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทุนนี้เพื่อน้อง 2565 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
HOME ROOM 2565 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ช่อง ๗ ถ่ายทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับรถ EV | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.Shool อนาคตที่ออกแบบได้ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม | 56 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ ๒ | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามความร่วมมือ ทอ. | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T for BCG พาซ่า บริหารฯ พาเพลิน | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบ้านเลน | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานเกษียญอายุราชการ ประจำปี 2565 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักลงทุนมือใหม่ | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันพระราชทานนามราชมงคล | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022-รอบ2 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พร้อมสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามจริง Cobot | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญวันพุธสาขาวิชาการจัดการ | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดประชุม Premium Course | 221 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาเครือข่าย 9 ราชมงคล | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 6 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสัญจร ศูนย์นนทบุรี | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยน การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 6 | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว