ข่าวประชาสัมพันธ์

สวท.จัดโครงการการจัดทำข้อเสนอหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | 56 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | 52 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ ๖๙๙ ปี | 46 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาสานต่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัย | 45 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ส่งต่อความสุขให้สังคม | 48 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา | 57 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน | 46 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา | 56 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก | 52 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ติดตามและรายงานผลการพัฒนาตลาดราชมงคล | 58 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | 52 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เปิดเส้นทาง ‘เด็กช่าง’ สู่นักธุรกิจพันล้าน | 48 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 #ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2566 | 42 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 | 53 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ ๖๙๙ ปี | 45 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
อธิการบดี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดงาน GRAND OPENING OF RUS MARKET | 51 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | 47 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “AIS Business Vision 2023” | 48 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บท. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แผนที่ 5 ด้านบริหารจัดการ | 43 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เข้าพบรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน | 34 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา | 36 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนมีนาคม 2566 | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๗ | 38 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ | 37 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้สู่ชุมชน | 38 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล | 38 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง | 38 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน | 35 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สหกรณ์ครูอยุธยา คัพ ครั้งที่ ๑ | 30 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ติดตามผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ (KM) | 33 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 | 33 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 30 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน | 39 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระยาบันลือ | 36 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา | 34 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ | 31 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บท. ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจแและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ | 33 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาชีพการบริหารจัดการ | 30 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการแนะนำสถานประกอบการสำหรับการออกสหกิจศึกษาและการทำงานให้แก่นักศึกษา | 30 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมงานวันข้าวโพดเทียน อบต.บ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 30 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 31 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแบบไม่มีรายได้ “เชื่อมตะแกรงฝาท่อ” | 47 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 31 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล | 36 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน | 34 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ MOU จัดตลาดนัดความดี | 33 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 35 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว