ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย ผ่านโปรแกรม Google Meet | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 6/2565 | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการจัดทำวารสารวิชาการและระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ ๓ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หนังสือปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) | 35 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิศวะประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมกฎหมาย | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณรับมอบนโยบาย | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เลือกตั้งประธาน กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2566 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทบทวน JOB | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาสัญจร | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 ความรู้ความเข้าใจการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนเมืองโบราณทราวดีอู่ทอง | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมทรัพย์สินทางปัญญาระดับต้น | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลอยกระทง 2565 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบนโยบายด้านสวัสดิการ ศูนย์นนทบุรี | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อธิการบดีพบบุคลากร | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ.ส่งเสริมชุมชนฟื้นคือเมืองโบราณ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดสรรที่พักศูนย์นนทบุรี | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความสะอาด | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เบ่งพื้นที่ อาคาร 16 ศูนย์นนทบุรี | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11-2565 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เลือกตั้ง ศูนย์นนทบุรี | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2565 | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยาจัดกิจกรรม 90 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์ 2023 | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีทอดกฐินพระราช | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว