ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 143 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 125 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 178 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 110 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 159 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 98 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556 | 92 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555 | 72 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554 | 71 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553 | 71 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552 | 68 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551 | 72 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550 | 68 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) | 99 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 | 97 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 | 83 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 | 86 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 98 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว