ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 220 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 163 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 212 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 127 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 179 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 118 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556 | 111 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555 | 91 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554 | 85 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553 | 88 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552 | 81 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551 | 86 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550 | 92 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) | 115 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 | 116 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 | 107 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 | 104 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 117 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว