ข่าวประชาสัมพันธ์

Webometrics และแนวทางการสร้าง Backlink ให้เว็บไซต์หน่วยงาน | 24 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
รายงานการเงินประจำปี 2566 และรายงานผลการตรวจสอบ | 34 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 258 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 231 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 244 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 147 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 159 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556 | 136 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555 | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554 | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553 | 104 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552 | 101 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551 | 105 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550 | 113 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) | 139 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 | 136 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 | 126 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 | 125 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 135 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว