พิธีเปิดมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน “Up Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

 

 

พิธีเปิดมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
“Up Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

 
       นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน “Up Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ติดอาวุธให้เกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างคลัสเตอร์เกษตรดิจิทัลระดับกลุ่ม เดินหน้าเกษตร ๔.๐ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ อัพเกรดเกษตรกร-ผู้ประกอบการ-SME-Start Up โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.1999302583574543

ข้อมูลจาก : นฤทธิ์


143 ครั้ง