ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การป้องกันและการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน

ข้อมูลจาก : nudtha.s


50 ครั้ง