“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

 

 

“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

        อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษา “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ทั้ง ๙ แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ โดยมีทีมวิทยากรแกนนำนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมให้ความรู้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมในชุมชนโดยการนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติใช้ในการทำงาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.2000026706835464105 ครั้ง