ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติ สร้างรายได้สู่ชุมชน

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติ สร้างรายได้สู่ชุมชน

        อาจารย์นิติมา สุวรรณโกมล อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลหันตรา และคณะทำงาน ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติ" จากเศษใบไม้ที่ร่วงลงดินนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำดินจากธรรมชาติ โดยมี นายเชาวลิตร ระย้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชน ชุมชนตำบลหันตรา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ชุมชนบ้านการเคหะ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/photos/a.254416604729825/1930071820497620/

ข้อมูลจาก : ณชนก


150 ครั้ง