ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์"

 

 

 

 

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์"

        นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร “เลิศสรรพวิทย์” ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เป็นการส่วนพระองค์) โดยมี พลโท ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ เมื่อวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/posts/1932080113630124

ข้อมูลจาก : ณชนก


145 ครั้ง