นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19

นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 19

 

นางสาวนิรันรัตน์ อัมพรดิษฐ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม การสื่อสารและอาชีพ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 19ประจำปี 2565ในหัวข้อ “นักข่าวมืออาชีพ”เพื่อเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ กระบวนการทำข่าวแบบมืออาชีพ จัดขึ้นโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จากการสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ในระหว่างวันที่ 27-30ตุลาคม พ.ศ. 2565ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานครฯ

 

ภาพ : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  ข้อมูล : อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร

เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


20 ครั้ง