ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

จัดทำ :นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


19 ครั้ง