ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายภูริทัต อยู่สบายผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อถวายพระราชกุศล โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันจันทร์ที่ ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                          จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


49 ครั้ง