กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกับเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงยิมเนเซียม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา            

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


20 ครั้ง