อบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

 

อบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

 

          อาจารย์สุภัทรา วิลามาศรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตรการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน) เพื่อสร้างความรู้ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก และยังไม่ได้เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๖ และนางณัธยาน์ สิงห์กาญจนวงศา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารโรงแรม RUS Hotel&Conventionคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


19 ครั้ง