โครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทับ BA&IT EXPO

 

โครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทับ BA&IT EXPO

         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทับล (BA&IT EXPO) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมไพศาลสโมสร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา30/11/2565

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


53 ครั้ง