คณะบริหารธุรกิจฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด

 

 

คณะบริหารธุรกิจฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด

อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยอาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และอาจารย์จิราพร กรัดเพ็ชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักสูตร และขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางคูวัด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวีระ กล่ำสนอง นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด เป็นประธาน

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยา

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


19 ครั้ง